jagadbatin.com adalah media kreator yang bergerak dengan cara mempublikasikan nasihat-nasihat yang sejuk melalui berbagai media sosial. Selain itu, jagadbatin.com juga menerima kiriman tulisan berupa biografi, artikel, pemikiran tokoh, opini, esai dan cerpen.

Instagram         : jagadbatin

Fanspage          : Jagad Batin

Twitter              : jagadbatin

Youtube            : Jagad Batin

Email                 : hellojagadbatin@gmail.com

Facebook Comments Box